is

Het engels bijvoegelijk naamwoord voor geheime of privaat. Privy is een jonge ‘Data Privacy Integrator’ bestaande uit gedreven professionals met jarenlange ervaring op het gebied van privacy (Wbp, GDPR), risicomanagement en informatiebeveiliging.

Dit doen wij:

Effectief

Integraal

deskundig

Privy gaat voor een effectieve aanpak

ontzorgt

Online AVG Verwerkingsregister, AVGRegister.nl

Wij realiseren ons dat de AVG kosten en moeite met zich meebrengt die niet direct bijdragen aan uw primaire bedrijfsproces. Privy stelt u daarom in staat om al vanaf € 100 per jaar voor twee gebruikersaccounts eenvoudig, snel en effectief een goed en overzichtelijk AVG verwerkingsregister aan te leggen.

 

De input voor een verwerking is zó geregeld, u dient namelijk eerst het wettelijk verplichte in te vullen, daarna kunt u de verwerking al opslaan. Mocht u nog extra informatie per verwerking willen invoeren dan staat de applicatie dit uiteraard toe.

Meer informatie kunt u vinden op www.AVGRegister.nl

 

Data Discovery – Weet welke persoonsgegevens waar zijn opgeslagen

Vanuit de AVG zijn we ondertussen bekend met, en als het goed is ook bewust van, termen zoals “data-minimalisatie”, “bewaartermijn”, “doelbinding” en “wettelijke grondslag”.

Al deze termen hebben een impact op de persoonsgegevens die je al jaren ergens hebt opgeslagen, waarvan je niet meer weet dat je het hebt, waar de bewaartermijn al lang van is verstreken, die je eigenlijk niet (meer) mag hebben; zoals het BSN bijvoorbeeld.

Vaak gaat het hier om zogenaamde “ongestructureerde data”. Dit zijn gegevens die niet in databases zijn opgeslagen maar als bestanden vanuit onze productie tools zoals Word, Excel en Powerpoint.

 Om te voorkomen dat je al die folders open moet klikken en alle documenten moet openen om te beoordelen welke informatie waar staat om daar maatregelen op te treffen, heeft Privy een applicatie geselecteerd die in staat is in de grote hoop van data persoonsgegevens te vinden: Onze Data Discovery applicatie.

Meer informatie kunt u vinden op:

Data discovery

 

 

 

Privy dienst – Meldplicht Datalekken

Over datalekken is vandaag de dag veel te lezen; van kosten tot en met oorzaken, van bescherming tot oplossingen.

 

Enkele zaken komen steeds weer terug; zij die voorbereid zijn op een datalek ondervinden significant minder schade en een groot deel van de kosten zijn vaak verborgen kosten.

 

Om u te helpen een datalek tot een correct einde af te handelen biedt de Privy dienst Meldplicht Datalekken u inzage in de afhandeling van het datalek, controle over het verloop van de afhandeling, en

grip op de kosten van de afhandeling van het datalek.

 

Meer informatie kunt u vinden op: Dienst Meldplicht Datalekken

MKB Diensten

Privy heeft voor het MKB een dienstenpakket samengesteld die u in staat stelt tegen reeële eenmalige kosten te werken aan het voldoen aan de AVG.
De diensten hebben wij genoemd Zelf Doen, Samen Doen en Laten Doen

 

Realiseer je dat altijd 100% voldoen aan de AVG nagenoeg onmogelijk is. Het meest belangrijke is dat je kan aantonen dat je je bewust bent van de AVG en je je best doet er aan te voldoen. Onze dienstverlening is precies hierop gebaseerd; niets teveel en niets te weinig.

 

Meer informatie kunt u vinden op: MKB diensten

 

Data Privacy Management Systeem: TO.Privacy

TO.Privacy is de ideale managementtool waarmee u zich als organisatie continu inzicht heeft  in de status van alle onder uw verantwoordelijkheid vallende persoonsgegevens. In zowel gestructureerde als ongestructureerde vorm.  Het maakt niet uit om welke persoonsgegevensbron, welke afdeling of welk proces het gaat. Doordat alle informatie rondom persoonsgegevens structureel wordt verzameld en gekoppeld, heeft u te allen tijde inzicht in de laatste stand van zaken, alsook risicopositie (Privacy Impact Assessments). Heel doeltreffend in het geval van een datalek! Met TO.Privacy kunnen Shared Privacy Officers ook op de hoogte blijven van de ‘privacy-status’ binnen een organisatie.

Shared Privacy Officer

Geen full time Privacy Officer nodig, maar toch regelmatig Privacy zaken die specialistische aandacht benodigen, dan is een tijdelijke Privacy Officer een goed alternatief! Met een Shared Privacy Officer biedt Privy niet alleen een deskundige, maar een volledige dienst. Via de Shared Privacy Officer heeft u toegang tot alle noodzakelijke kennis en ervaring die nodig zijn om invulling te geven aan de voor uw organisatie noodzakelijke organisatorische en technische maatregelen in het kader van privacy wetgeving.

Cursussen

Samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) verzorgt Privy de gecertificeerde opleiding tot Privacy Officer. Via deze opleiding kan een medewerker er op voorbereid worden om de taken van een Shared Privacy Officer over te nemen en te gaan werken met TO.Privacy. Lees verder.....

Status Meldplicht Datalekken

Per 1 januari 2016 wordt de meldplicht datalekken in de Wet bescherming persoonsgegevens aanzienlijk aangescherpt. Een belangrijk doel van de meldplicht is om organisaties aan te zetten tot een betere bescherming van persoonsgegevens te komen. Kortom, het wordt belangrijker dan ooit om te weten welke persoonsgegevens waardevol zijn voor de organisatie en voor aanvallers, waar de gegevens staan, wie er toegang toe heeft en hoe deze toegang wordt beheerd. Zie hieronder voor meer informatie

Workshops, privacy in de zorg voor medewerkers in de zorg

Privacy in de zorg is altijd al een belangrijk punt geweest. Het is goed om weer even stil te staan bij privacy zoals het altijd al was en wat er is veranderd met de nieuwe AVG.

Privy benadert Data Privacy

op integrale wijze

evalueert

Al voor 895 euro de ‘Status Meldplicht Datalekken’ voor uw organisatie. Een noodzakelijke eerste stap om te bepalen wat u nog te doen staat om voorbereid te zijn wanneer een medewerker een USB-stick kwijtraakt, of bij diefstal van een laptop of inbraak door een hacker. Te allen tijde moet u in staat zijn een afweging te maken of en wat er aan de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld moet worden en zo mogelijk niet later dan 72 uur na de ontdekking ervan. Dit kan zijn met betrekking tot betalingsgegevens als webshophouder, lidmaatschapgegevens als vakvereniging, schoolprestaties als onderwijsinstelling, kopieën van identiteitsbewijzen als verhuurbedrijf, etc., die u onder uw hoede heeft. Ook in kleinschaliger situaties waarin sprake is van het verwerken van persoonsgegevens, kan de evaluatie noodzakelijk zijn. Interesse gewekt? Stuur ons hieronder een bericht en wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op, om er meer over te vertellen.

 

Privy biedt deskundige ondersteuning

MKB Diensten

Deze dienst is gebaseerd op samenwerking tussen je eigen organisatie en Privy.
Het tempo waarin alle resultaten worden bereikt wordt in overleg bepaald.
We spreken zes contactmomenten af, de eerste om op te starten, de tweede tot en met de vijfde om tussentijds de status door te spreken en de zesde is de onsite presentatie van het rapport.

samen doen

Deze dienst is gebaseerd op maximale zelfstandigheid en tempo vanuit je eigen organisatie. We spreken drie contact momenten af, de eerste om op te starten, de tweede om tussentijds de status door te spreken en de derde als eindcontrole/ afhandeling.

zelf doen

Deze dienst is gebaseerd op maximale uitbesteding aan Privy.
Het tempo waarin alle resultaten worden bereikt wordt in overleg bepaald. Uiteindelijk moet het werken volgens AVG richtlijnen wel in je organisatie worden ingebed, het mag geen papieren tijger, slapend op de plank worden, hou daar rekening mee. Wat ons betreft hebben “Zelf Doen” en “Samen Doen” dan ook de voorkeur.

laten doen

Wat zijn de kosten voor Zelf Doen en wat krijg je er voor?

 

Zelf doen (obv remote support)

€ 995,00 (eenmalig)

 

 • Opstartgesprek, telefonisch.
 • Meldplicht Datalekken inregeling
 • Basisprocedure Recht op informatie Betrokkene
 • Basisprocedure Recht op Vergetelheid
 • Toegang datalek noodnummer *
 • Verwerkersovereenkomsten
 • Security quick check, beveiligingsbeleid
 • Privacy-policy
 • Cookie-policy incl website cookie scan (de eerste 100 pagina’s)
 • 1 jaar AVG Register, optioneel vervolg € 10,00 maandelijks of € 100,00 per jaar
 • 1 tussentijdse controle moment door Privy, inclusief feedback
 • 1 AVG compliancy rapportage, verzameling van input Zelf Doen proces

 

Inspanningsverwachting van jullie zelf is uiteraard afhankelijk van aard en hoeveelheid Persoonsgegevens, maar wij verwachten 20 tot 40 uur.

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ten behoeve van aanvraag ondersteuning tijdens een (bevestigd) datalek conform Privy Procedure

Wat zijn de kosten voor Samen Doen en wat krijg je er voor?

 

Samen doen

€ 1.495,00 (eenmalig)

 

 • Onsite intake en opstart, 2 uur
 • Meldplicht Datalekken inregeling
 • Toegang datalek noodnummer*
 • Basisprocedure Recht op informatie Betrokkene
 • Basisprocedure Recht op Vergetelheid
 • Verwerkersovereenkomsten check
 • Security quick check, beveiligingsbeleid
 • Privacy-policy check
 • Cookie-policy incl website cookie scan (de eerste 100 pagina’s)
 • 1 jaar AVG Register, optioneel vervolg € 10,00 maandelijks of € 100,00 per jaar
 • Communicatie via project applicatie Basecamp
 • 4 tussentijdse controle momenten door Privy, inclusief feedback
 • Export gegevens en communicatie uit Basecamp
 • Onsite presentatie van AVG Compliancy rapportage, verzameling van input Samen Doen proces

 

Inspanningsverwachting voor je eigen organisatie volgt naar aanleiding van de intake.

 

 

 

*Ten behoeve van aanvraag ondersteuning tijdens een (bevestigd) datalek conform Privy Procedure

Wat zijn de kosten voor Laten Doen en wat krijg je er voor?

 

Laten doen

€ 2.495,00 (eenmalig)

 

 • Onsite intake, 2 uur
 • Meldplicht Datalekken inregeling
 • Toegang datalek noodnummer*
 • Basisprocedure Recht op informatie Betrokkene
 • Basisprocedure Recht op Vergetelheid
 • Gebruik van Basecamp procedure datalek *
 • Verwerkersovereenkomsten
 • Security quick check, beveiligingsbeleid
 • Privacy-policy check
 • Cookie-policy incl website cookie scan (de eerste 100 pagina’s)
 • 2 jaar AVG Register, optioneel vervolg € 10,00 maandelijks of € 100,00 per jaar
 • Communicatie via project applicatie Basecamp
 • 2 wekelijkse status update via Basecamp
 • Eindcontrole door geregistreerde FG (Functionaris Gegevensbescherming)
 • Onsite presentatie van AVG Compliancy rapportage, verzameling van input Laten Doen proces

 

Inspanningsverwachting klant naar aanleiding van intake.

 

 

*Ten behoeve van aanvraag ondersteuning tijdens een (bevestigd) datalek conform Privy Procedure.

Binnen twee werkdagen

Naam:

reageert

Submitting Form...

The server encountered an error.

Bedankt voor uw aanvraag. Uw aanvraag is vertuurd. Wij reageren binnen twee werkdagen.

privy

Privy, engels bijvoegelijk naamwoord voor geheime of privaat, is een jonge organisatie bestaande uit gedreven en enthousiaste professionals met jarenlange ervaring op het gebied van privacy, informatiebeheer, ICT en informatiebeveiliging. Als ‘Privacy integrator’ implementeren en ondersteunen Privy’s consultants en ‘Shared Privacy Officers’ organisaties vanuit haar Privacy Protectie & Management Methodiek (PPMM) en TO.Privacy bij het organiseren van de regie tussen lijnorganisatie, Juridische zaken en Informatiebeveiliging.

Advisering, ondersteuning en ontzorging

 

----------------------------------------------------

1. Data Privacy Management Systeem:
    TO.Privacy

----------------------------------------------------

2. Shared Privacy Officer

----------------------------------------------------

3. Privacy Officer opleidingen

----------------------------------------------------

4. Datalek Evaluatie

----------------------------------------------------

 

Contactdetails

Romulus 81

3962LD Wijk bij Duurstede

 

T : 0343.482190

M : 06.29273030

 

Email : info@privy.nl